MEJERIBESTYRERINDEN

…og personalet

 

I Mejeriet er Sandra eventkoordinatorelev og hende der arrangerer mange af de events der er i huset. Har du en god idé til et event, så skriv til hende…

Lykke er din ungekoordinator, der bl.a. hjælper dig med mange praktiske ting ift. hvis du vil lave et event eller bare holde et møde. Du kan spørge hende om (næsten) alt.

Katrine og Samuele er Lykkes hjælpere.

Peter er lyd- og lysmand og ved alt om koncerterne i huset.

 

Lykke

Ungekoordinator

Sandra

Eventkoordinatorelev
Email: safl@sonderborg.dk

Samuele

Studentermedhjælper

Peter

Lyd- og lysmand

Maria

Web- og kommunikation
Email: mfad@sonderborg.dk

Mejeriet   Løngang 2   6400 Sønderborg
Tlf: 2790 3710
CVR 29 99 75 78   EAN 57 98 00 51 54 068
Reg 7931   Konto 1004562

 

Mejeriet Løngang 2 6400 Sønderborg
CVR 29997578
EAN 5798005154068
Reg 7931 Konto 1004562